Nabídka služeb

Odpady

  • svoz odpadu pro město a organizace, obce, soukromníky
  • přistavení odpadových nádob
  • pronájem 7 m3 - plnění vrchem (viz. fotogalerie)
  • likvidace černých skládek
  • vývoz odpadkových košů, pet láhví, tetrapaků, nádob na tříděný odpad

Doprava

  • přeprava sypkých a kusových materiálů
  • vývoz odpadu
  • čištění komunikací a chodníků (strojové zametání)
  • zimní údržba komunikací a chodníků ve správě města, a dle písemných objednávek soukromých osob
  • práce s plošinou
  • práce s nakladači - UNC, V3S hydraulickou rukou
  • prodej a dovoz písku, drtí dle nabídky kamenolomu
  • vývoz septiků, čištění kanalizací

Zeleň

  • sečení travnatých ploch (parčíky, hřiště, břehy Jizery, sídliště)
  • kácení a prořezy stromů a keřů
  • údržba květin ve městě a zeleně
  • sběr trávy, listí
  • údržba mobilní zeleně

Údržba

  • údržba a rekonstrukce VO
  • údržba místních komunikací - asfaltování, řezání asfaltu, válcování terénu
  • zemní práce
  • truhlářské práce - výroba a oprava laviček, stánků
  • údržba dětských hřišť
  • čištění a provoz kašen
  • údržba městských komunikací
  • údržba městského mobiliáře
  • opravy a úpravy kanalizačních vpustí, dešťové kanalizace, překopů, příkopových žlabů, propustků
  • zajištění dopravního značení
  • údržba, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
  • světelná vánoční výzdoba

Výstavba

  • výkopové práce - kanalizace, vodovody, šachty
  • pokládání zámkové dlažby
  • demoliční práce
Web a IT infrastruktura: www.tfnet.cz
© 2013 Technické služby města Železný Brod s.r.o.